EVROPSKA GASTRONOMSKA REGIJA 2021

Slovenija je bila v marcu 2018 potrjena kot kandidatka za naziv Evropska gastronomska regija 2021. V procesu pridobitve naziva je uradnemu podeljevalcu naziva, Mednarodnemu inštitutu za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem predložila Knjigo kandidature OKUSITI SLOVENIJO. 


Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism - IGCAT), je kot uradni podeljevalec naziva Evropska gastronomska regija, na 13. srečanju gastronomskih regij na Nizozemskem formalno potrdil kandidaturo Slovenije za naziv Evropska gastronomska regija 2021. V procesu pridobitve naziva je Slovenija Mednarodnemu inštitutu za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (IGCAT) predložila Knjigo kandidature OKUSITI SLOVENIJO (povezava na dnu strani).


V projekt kandidature Slovenije za naziv Evropska gastronomska regija 2021 je vpetih 16 partnerjev, ki s svojimi odličnimi projekti in programi soustvarjajo zgodbo na poti pridobitve tega prestižnega naziva. Med njimi so: Slovenska turistična organizacija (STO), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Turizem Ljubljana, Turistično združenje Portorož, Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Turistično gostinska zbornica, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Univerza na Primorskem, LAS Istre in Slovenski etnografski muzej. 

Pridobitev naziva Evropska gastronomska regija nosi velik pomen pri promociji nacionalne kulinarike in gastronomije. S svojimi učinki tudi prispeva k trajnostnemu razvoju, spodbuja trajnostni gastronomski turizem in lokalno samooskrbo, povezuje podeželska in urbana območja, poudarja pomen prehrane za zdravje ter zagotavlja podporo malim in srednjim podjetjem.

Povzeto po http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/turizem/evropska_gastronomska_regija_2021/ 

Okusiti Slovenijo