Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih

Organi LAS Istre

ORGANI LAS

 • Skupščina
 • Predsednik in Podpredsednik
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Ocenjevalna komisija

 


 

 

Skupščina LAS Istre

 

Predsednik LAS Istre: Andrej Medved

Podpredsednik LAS Istre: Mitja Petrič

Zapisnik ustanovne skupščine

Zapisnik 1. seje Skupščine LAS

 
 
 

 


 

Upravni odbor (11 članov, predstavnikov):

 • Tamara Kozlovič, za Mestno občino Koper
 • Barbara Švagelj, za občino Ankaran
 • Edi Grbec, za občino Izola
 • Denis Goja, za občino Piran
 • Tomaž Može, za gospodarski sektor 
 • Robert Fakin, za kmetijski sektor 
 • Patricija Gržinič, za turistični sektor
 • Bojan Mevlja, na nevladni sektor
 • Andrej Medved, za nevladni sektor
 • Silvano Radin, za ribiški sektor
 • Mitja Petrič, za ribiški sektor

 

Predsednik upravnega odbora LAS Istre je Andrej Medved

Zapisnik 1. redne seje UO

Zapisnik 2. redne seje UO
Zapisnik 3. redne seje UO
 

 

Nadzorni odbor (3 člani):

 • Patricija Pirnat
 • Janez Forte
 • Arturo Steffe'

Predsednik nadzornega odbora LAS Istre je Janez Forte

Zapisnik 1. seje NO LAS 

Zapisnik 2. seje NO LAS

Finančno poročilo LAS Istre_do 31.12.2016

Zapisnik 3. seja Nadzorni odbor
 
 

 

Ocenjevalna komisija LAS Istre sestoji iz petih članov:

 • Aleš Bolje, predstavnik za ribištvo
 • Marko Koščak, predstavnik za podeželje
 • Iztok Škerlič, predstavnik za regionalni razvoj:
 • Alen Miloševič, predstavnik za turizem
 • Slavko Mezek, predstavnik vodilnega partnerja
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino informacij je do 2.5.2018 odgovoren vodilni partner LAS Istre, Regionalni razvojni center Koper. Od 3.5.2018 pa vodilni partner LAS Istre, Središče Rotunda, Koper, so.p.