Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih

JAVNI POZIV LAS Istre za ESPR 2017

29. 12. 2017 - JAVNI POZIV LAS ISTRE V LETU 2017 ZA EVROPSKI SKLAD ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO - REZULTATI IZBORA

 

Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (skrajšano: JP ESPR) je bil odprt od 15. 3. 2017 do 15. 5. 2017. Rok za oddajo vlog je bil nato s sklepom upravnega odbora LAS podaljšan do 7. 6. 2017. Višina razpisanih sredstev iz tega javnega poziva je znašala 1.022.881,00 EUR. Na JP ESPR je do roka zaprtja javnega poziva na naslov LAS prispelo dvanajst vlog, ki jih LAS vodi pod zap. št. od 1 do 12. Vloge je odpirala Ocenjevalna komisija LAS Istre, sestavljena iz petih neodvisnih članov. Odpiranje vlog je potekalo 13. 6. 2017, na sedežu LAS. Na JP ESPR so vlogo pravočasno oddali sledeči vlagatelji (navaja se tudi partnerje): Vloga št. 1, vlagatelj: Zavod za pomorske dejavnosti Koper  (partnerji:  Zanestra – trgovina za ribištvo d.o.o. Koper). Vloga št. 2, vlagatelj: Zavod za ohranjanje pomorske dediščine Portorož. Vloga št. 3, vlagatelj: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (partnerji: Nacionalni inštitut za biologijo – enota Morska biološka postaja). Vloga št. 4, vlagatelj: Mediteranum Piran. Vloga št. 5, vlagatelj: Mestna občina Koper (parterji: Občina Piran, Turistično združenje Izola, Občina Ankaran, Društvo vinogradnikov Slovenske Istre). Vloga št. 6, vlagatelj: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (partnerji: IstraTerra, so.p., Mateja Hrvatin Kozlovič s.p., Občina Ankaran, Marino Šav – ribič). Vloga št. 7, vlagatelj: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran. Vloga št. 8, vlagatelj: Mediteranum Piran. Vloga št. 9, vlagatelj: Občina Izola (partnerji: Mestna občina koper, Občina Ankaran, Občina Piran, Znanstveno Raziskovalno središče Koper, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Elmarkt d.o.o.). Vloga št. 10, vlagatelj: Inspira Komunikacije, Tanja Nastovski s.p. (partnerji: Društvo Aurata, Prosub d.o.o., NIB, Morska biološka postaja Piran). Vloga št. 11, vlagatelj:  Luka Kastelic s.p., vizualne komunikacije. Vloga št. 12, vlagatelj: Luka Kastelic s.p., vizualne komunikacije.

Sledila je preverba skladnosti vlog z izključitvenimi kriteriji oz. merili upravičenosti, nato je Ocenjevalna komisija pozitivne vloge ocenjevala z vidika specifičnih meril, del razpisne dokumentacije.

Ocenjevalna komisija je dne 18. 9. 2017 zaključila poročilo o ocenjevanju vlog prispelih na JP ESPR za Upravni odbor v katerem je slednjemu predlagala, da se iz sklada ESPR sofinancirajo v spodnji tabeli navedene operacije, ki so dosegle zahtevani prag najmanj 51 točk,  v skupnem znesku  795.351,20 EUR (kar predstavlja 77,75 % skupnih razpisanih sredstev):   

 

Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS

 

NASLOV OPERACIJE

 

PRIJAVITELJ OPERACIJE

Doseženo število točk (od 100 točk)

Zahtevani znesek sofinanciranja v EUR

5

Gastronomski zakladi Istre in morja - MARISTRA

Mestna občina Koper

88,25

199.754,07

9

Ribe danes in nekoč RiDiN

Občina Izola

86,9

199.935,06

1

Dvig izgubljenega oziroma zapuščenega ribolovnega orodja

v Slovenskem morju - DIZRO

Zavod za pomorske dejavnosti Koper

66

199.328,76

2

Slovensko ribištvo skozi stoletja - razstava

Zavod za ohranjanje pomorske

dediščine Portorož

62,1

107.32,85

7

Meduze okoli nas

GEPS Piran

61,3

51.166,07

3

Publikacija Ocean v malem

GEPS Piran

54,5

35.007,49

8

Razširitev Muzeja školjk 2 

MEDITERANUM, Zavod za

revitalizacijo mediteranske

kulture, Piran

54

45.854,91

 

4

Center informacij in znanj za ohranjanje dediščine

tradicionalnih plovil in ribolova

Slovenske Istre - CENTERBOAT

MEDITERANUM, Zavod za revitalizacijo

mediteranske kulture

53,2

53.572,00

 

Pod zahtevano mejo 51 točk:

 

 

Skupaj sof. ESPR:

795.351,20

11

Film o slovenskem morju in ribištvu za dvig

okoljskega ozaveščanja

Luka Kastelic s.p

44,9

19.828,00

12

Interaktivna aplikacija za spoznavanje slovenskega morja

Luka Kastelic s.p

44,8

19.328,00

 

Poročilo Ocenjevalne komisije o ocenjevanju vlog, za JP ESPR, je bilo upravnemu odboru LAS Istre predstavljeno na 6. redni seji dne 3. 10. 2017. Upravni odbor LAS Istre je nato na 7. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel sklepe o potrditvi operacij prispelih na JP ESPR pod zap. št.  5, 9, 1, 2, 7, 3, 8 in 4 iz zgornje tabelein posredovanje vlog v dokončno potrditev pristojnemu organu ter sklep, da se operacij pod zap. št. 11 in 12, iz zgornje tabele, ne potrdi.

Prijavitelji operacij so bili s strani vodilnega partnerja obveščeni o sklepu upravnega odbora. Pristojni organ za dokončno potrditev sofinanciranja predlaganih operacij je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), ki bo o odobritvi ali zavrnitvi odločila z odločbo.

 


29. 12. 2017 - JAVNI POZIV LAS ISTRE V LETU 2017 ZA EVROPSKI SKLAD ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO - REZULTATI IZBORA

 

Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (skrajšano: JP ESPR) je bil odprt od 15. 3. 2017 do 15. 5. 2017. Rok za oddajo vlog je bil nato s sklepom upravnega odbora LAS podaljšan do 7. 6. 2017. Višina razpisanih sredstev iz tega javnega poziva je znašala 1.022.881,00 EUR. Na JP ESPR je do roka zaprtja javnega poziva na naslov LAS prispelo dvanajst vlog, ki jih LAS vodi pod zap. št. od 1 do 12. Vloge je odpirala Ocenjevalna komisija LAS Istre, sestavljena iz petih neodvisnih članov. Odpiranje vlog je potekalo 13. 6. 2017, na sedežu LAS. Na JP ESPR so vlogo pravočasno oddali sledeči vlagatelji (navaja se tudi partnerje): Vloga št. 1, vlagatelj: Zavod za pomorske dejavnosti Koper  (partnerji:  Zanestra – trgovina za ribištvo d.o.o. Koper). Vloga št. 2, vlagatelj: Zavod za ohranjanje pomorske dediščine Portorož. Vloga št. 3, vlagatelj: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (partnerji: Nacionalni inštitut za biologijo – enota Morska biološka postaja). Vloga št. 4, vlagatelj: Mediteranum Piran. Vloga št. 5, vlagatelj: Mestna občina Koper (parterji: Občina Piran, Turistično združenje Izola, Občina Ankaran, Društvo vinogradnikov Slovenske Istre). Vloga št. 6, vlagatelj: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (partnerji: IstraTerra, so.p., Mateja Hrvatin Kozlovič s.p., Občina Ankaran, Marino Šav – ribič). Vloga št. 7, vlagatelj: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran. Vloga št. 8, vlagatelj: Mediteranum Piran. Vloga št. 9, vlagatelj: Občina Izola (partnerji: Mestna občina koper, Občina Ankaran, Občina Piran, Znanstveno Raziskovalno središče Koper, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Elmarkt d.o.o.). Vloga št. 10, vlagatelj: Inspira Komunikacije, Tanja Nastovski s.p. (partnerji: Društvo Aurata, Prosub d.o.o., NIB, Morska biološka postaja Piran). Vloga št. 11, vlagatelj:  Luka Kastelic s.p., vizualne komunikacije. Vloga št. 12, vlagatelj: Luka Kastelic s.p., vizualne komunikacije.

Sledila je preverba skladnosti vlog z izključitvenimi kriteriji oz. merili upravičenosti, nato je Ocenjevalna komisija pozitivne vloge ocenjevala z vidika specifičnih meril, del razpisne dokumentacije.

Ocenjevalna komisija je dne 18. 9. 2017 zaključila poročilo o ocenjevanju vlog prispelih na JP ESPR za Upravni odbor v katerem je slednjemu predlagala, da se iz sklada ESPR sofinancirajo v spodnji tabeli navedene operacije, ki so dosegle zahtevani prag najmanj 51 točk,  v skupnem znesku  795.351,20 EUR (kar predstavlja 77,75 % skupnih razpisanih sredstev):