Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih

Javni poziv ESRR LAS Istre v letu 2017

29. 12. 2017 - JAVNI POZIV LAS ISTRE V LETU 2017 ZA EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ  - REZULTATI IZBORA

 

Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za Evropski sklad za regionalni razvoj (skrajšano: JP ESRR) je bil odprt od 26. 6. 2017 do 1. 9. 2017. Višina razpisanih sredstev iz tega javnega poziva je znašala 631.259,00 EUR. Na JP ESRR je do roka zaprtja javnega poziva na naslov LAS prispelo petnajst vlog, ki jih LAS vodi pod zap. št. od 1 do 15. Vloge je odpirala Ocenjevalna komisija LAS Istre, sestavljena iz petih neodvisnih članov. Odpiranje vlog je potekalo 13. 9. 2017, na sedežu LAS. Na JP ESRR so vlogo pravočasno oddali sledeči vlagatelji (navaja se tudi partnerje): Vloga št. 1, vlagatelj: Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti Italijanska unija (parterji: Srednja šola Pietro Coppo Izola, UIP, Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o.). Vloga št. 2, Vlagatelj: Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o., (partnerji: Javno podjetje okolje Piran, d.o.o., Istraterra, Elvis Lakoseljac, s.p.). Vloga št. 3, vlagatelj: MEDITERANUM. Vloga št. 4, vlagatelj: MEDITERANUM. Vloga št. 5, vlagatelj: Znanstveno-raziskovalno središče Koper (partnerji: Javni zavod Krajinski park Strunjan, Zadruga Olea Capris z.o.o.). Vloga št. 6, vlagatelj: Emigma d.o.o. (partnerji: Ribištvo Domenico Steffe - Arturo Steffe s.p., Turistično združenje Izola, Turistično združenje Portorož). Vloga št. 7, vlagatelj: INSPIRA KOMUNIKACIJE - Tanja Nastovski s.p. (parterji: Morska biološka postaja Piran, Prosub d.o.o., Društvo Aurata). Vloga št. 8, vlagatelj: Luka Kastelic - Vizualne komunikacije s.p.. Vloga št. 9, vlagatelj: Luka Kastelic - Vizualne komunikacije s.p.. Vloga št. 10, vlagatelj: Luka Kastelic – Vizualne komunikacije s.p.. Vloga št. 11, vlagatelj: Agraria z.o.o. (parterji: Live Green, Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije). Vloga št. 12, vlagatelj: Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.(parterji: Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre z.o.o., Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Univerza na Primorskem - Center za gastronomijo in kulturo vina). Vloga št. 13, vlagatelj: Zavod Vita (partnerji: Libris d.o.o., Pokrajinski muzej Koper,  Kulturno društvo France Bevk Šmarje, Turistično društvo Šparžin, Kulturno društvo Beseda slovenske Istre). Vloga št. 14, vlagatelj: Poslovne rešitve in trgovina-Jure Džampo, s.p., (parterji: Vinja d.o.o., Svetovanje in organizacija dogodkov-Petra Krmac s.p.). Vloga št. 15, vlagatelj: ZRS Koper (parterji: KS Dekani, Boris Bordon-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Ribiška družina Koper, Upravljanje nepremičnin in energetskih naprav Zmago Mikolič s.p., Astrid Prašnikar - pravno in poslovno svetovanje s. p.)

 

Sledila je preverba skladnosti vlog z izključitvenimi kriteriji oz. merili upravičenosti, nato je Ocenjevalna komisija pozitivne vloge ocenjevala z vidika specifičnih meril, del razpisne dokumentacije.

Ocenjevalna komisija je dne 15. 11. 2017 zaključila poročilo o ocenjevanju vlog prispelih na JP ESRR za Upravni odbor, iz katerega izhajajo rezultati ocenjevanja iz spodnje tabele. Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu je znašala 631.259,00 EUR, medtem ko je skupna višina zaprošenih sredstev iz tega javnega poziva znašala 1.2678.680,00 EUR.

 

Zap. št. operacije, kot jo vodi LAS

Akronim operacije

Prijavitelj operacije

Doseženo število točk (od 100 točk)

Zahtevani znesek sofinanciranja

12

EKOSOP Istra

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.

84,6

199.989,06 eur

2

UPORABNI ODPADKI

Javno podjetje Komunala Izola

81,3

159.986,68 eur

6

MORSKI PREVOZI

Emigma d.o.o.

80,8

145.385,94 eur

15

MiR – od mlina do mlina

Znanstveno raziskovalno središče Koper

76,9

93.472,31 eur

11

ZELENA ŠOLA

Kmetijska zadruga Agraria Koper z.o.o.

75,2

54,404,64 eur

5

OILSOL

Znanstveno raziskovalno središče Koper

69,7

31.050,89 eur

1

KREATIVNI INKUBATOR ISTRE

Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti italijanska unija Koper

69,2

127.765,83 eur

14

W & ISTRA

Poslovne rešitve in trgovina Jure Džampo s.p.

64,9

69.479,99 eur

13

LEGENDARNA ISTRA

Vita, zavod za kulturo in izobraževanje – Istituto per la cultura ed educazione

63

88.216,00 eur

7

DOBRO ZA MORJE

Inspira komunikacije, Tanja Nastovski s.p.

61,9

30.017,45 eur

4

DIGITUR ISTRA

Mediteranum, Zavod za revitalizacijo kulturne dediščine, Piran

55,5

81.260,07 eur

 

 

Pod zahtevano mejo 51 točk:

 

 

Skupaj sof. ESRR: 598.833,99 eur

3

MUZEJ TORBIC

Mediteranum, Zavod za revitalizacijo kulturne dediščine, Piran

49,3

131.549,13 eur

10

ISTRAPP

Luka Kastelic, Vizualne komunikacije s.p.

43

15.280,00 eur

9

MODER IN ZELEN STRUNJAN

Luka Kastelic, Vizualne komunikacije s.p.

40,4

16.080,00 eur

8

FOPS

Luka Kastelic, Vizualne komunikacije s.p.

39,6

15.920,00 eur

 

Poročilo Ocenjevalne komisije o ocenjevanju vlog, za JP ESRR, je bilo upravnemu odboru LAS Istre predstavljeno na 7. redni seji dne 14. 12. 2017. Upravni odbor LAS Istre je na 7. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel sklepe o potrditvi operacij prispelih na JP ESRR pod zap. št.  12, 2, 6 in 15, iz zgornje tabele, ter sklep, da se operacij pod zap. št. 11, 5, 1, 14, 13, 7, 4, 3, 10, 9 in 8, iz zgornje tabele, ne potrdi.

Prijavitelji operacij so bili s strani vodilnega partnerja obveščeni o sklepu upravnega odbora. Pristojni organ za dokončno potrditev sofinanciranja predlaganih operacij je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki z upravičencem sklene pogodbo o sofinanciranju, če mu sofinanciranje odobri. 


 

PREDSTAVITEV JAVNEGA POZIVA LAS ISTRE ZA SKLAD ESRR

PREDSTAVITEV JAVNIH POZIVOV LAS ISTRE ZA SKLAD ESRR

Regionalni razvojni center Koper kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine (LAS) Istre organizira predstavitev javnIH pozivOV za izbor projektov, ki bodo prejeli sofinanciranje za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020, iz sklada ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj).

LAS Istre je lokalno javno-zasebno partnerstvo, ki predstavlja orodje za doseganje lokalnega razvoja, in sicer za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja 2014-2020. Na predstavitvi bodo predstavljene možnosti pridobivanja sredstev za izvedbo različnih projektov za regionalni razvoj.

Seznam predstavitev:

IZOLA: 12. 7. 2017 ob 14 uri v prostorih sejne sobe Občinskega sveta, Kristanov trg 1

ŠMARJE: 12. 7. 2017 ob 19 uri v prostorih KS Šmarje

PORTOROŽ: 13. 7. 2017 ob 19 uri v prostorih KS Porotrož, Obala 16

HRVATINI: 18. 7. 2017 ob 19 uri v prostorih KS Hrvatini, Hrvatini 74

GRAČIŠČE: 24. 7 .2017 ob 19 uri v prostorih KS Gračišče

Javni poziv je objavljeni na spletni strani LAS Istre http://www.las-istre.si.

Za več informacij lahko kontaktirate RRC Koper: 05/663 75 90 ali 05/663 75 80.

Vljudno vabljeni. Udeležba je brezplačna.

 


26. 6. 2017

OBJAVA JAVNEGA POZIVA LAS ISTRE V LETU 2017 ZA SKLAD ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj)

Regionalni razvojni center Koper, vodilni partner LAS Istre, na podlagi sklepa Upravnega odbora LAS Istre z dne 26. 06. 2017, objavlja Javni poziv LAS Istre v letu 2017 za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (skrajšano: ESRR), zauresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran 2014-2020 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje LAS je dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (skrajšano: ESRR).

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje operacij iz sklada ESRR, iz tega javnega poziva, znaša 631.259,00 EUR.

 

Upravičeno območje:

Do sredstev ESRR so upravičena samo naselja, ki so vključena v finančni okvir ESRR, in sicer:

-          somestje Izola in Piran

-          Jagodje, Ankaran, Lucija, Portorož      

-          Dekani, Dvori-Korte, Gračišče, Hrvatini, Marezige, Sečovlje, Sp. Škofije, Strunjan, Sv. Peter, Šmarje

Do sredstev ESRR ni upravičeno naselje Koper.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Rok za oddajo vlog je do vključno1. 09. 2017.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1.Javni poziv LAS Istre ESRR

2.Vloga na javni poziv LAS Istre (vključno s seznamom obveznih Prilog 1-13)

Priloga 1 – Finančna konstrukcija ESRR

Priloga 2 – Finančni viri ESRR

Priloga 3 – Specifikacija Stroškovnika ESRR

a) Uredba CLLD z dopolnitvami

b) SLR LAS Istre 14-20

c) Navodila OU na področju komuniciranja vsebin EKP 14-20

d) Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP 14-20

e) Navodila OU za načrtovanje spremljanje poročanje 14-20

Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani LAS; www.las-istre.si. Koledar predstavitvenih delavnic tega javnega poziva bo objavljen na isti spletni strani.

 

Datoteke

 


 

NOVO: MGRT izdal pozitivno mnenje k osnutku 1. javnega poziva ESRR LAS Istre

Zainteresirane za prijavo operacij (projektov) na Javni poziv ESRR obveščamo, da je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo pozitivno mnenje k osnutku javnega poziva LAS Istre za izbor operacij iz Strategije lokalnega razvoja sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Objava javnega poziva LAS Istre za izbor operacij iz ESRR je predviden v mesecu juniju 2017.


 

 

Skladno s povpraševanjem članov LAS Istre objavljamo definicijo upravičenega območja izvajanja LAS Istre za operacije sofinancirane iz ESRR, in sicer:

 

Operacija se lahko izvaja le na upravičenem območju, rezultat operacije mora prav tako biti na upravičenem območju. 

Do sredstev ESRR so upravičena samo naselja, ki so vključena v finančni okvir ESRR. Naselja finančnega okvirja ESRR so definirana v 16. poglavju potrjene SLR, in sicer:

-          somestje Izola in Piran

-          Jagodje, Ankaran, Lucija, Portorož      

-          Dekani, Dvori-Korte, Gračišče, Hrvatini, Marezige, Sečovlje, Sp. Škofije, Strunjan, Sv. Peter, Šmarje

 

Do sredstev ESRR ni upravičeno naselje Koper.

 

Do sredstev iz sklada ESRR niso upravičena naselja, določena v Prilogi 1, Uredbe CLLD.

 


Datoteke

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino informacij je do 2.5.2018 odgovoren vodilni partner LAS Istre, Regionalni razvojni center Koper. Od 3.5.2018 pa vodilni partner LAS Istre, Središče Rotunda, Koper, so.p.